Narzędzia BI, takie jak SAP Crystal Reports i IBM Cognos pojawiły się we wczesnych latach istnienia komputerów w celu przyspieszenia procesów podejmowania decyzji. Aby przekształcić dane funkcjonalne w dane użyteczne te oba narzędzia wymagają dużych inwestycji w infrastrukturę IT — zaangażowania w rozwój kilku dobrze doświadczonych profesjonalistów. Chociaż istnieją uzasadnione argumenty przemawiające za stosowaniem przez przedsiębiorstwa tradycyjnych metod Business Intelligence (na przykład większą funkcjonalnością raportowania) ale jednak całkowite koszty tych rozwiązań są zbyt wysokie.

W niedawnym czasie zaczęły się pojawiać narzędzia klasy Business Intelligence działające w czasie rzeczywistym. Te narzędzia gromadzą dane i zapewniają do nich dostęp na żywo. Dane zgromadzone za pomocą różnych systemów, baz transakcyjnych, plików płaskich oraz logów webowych — są na bieżąco integrowane, aktualizowane i przechowywane w hurtowni danych. Koszty BI w czasie rzeczywistym spadają ze względu na wykorzystanie mocy hurtowni danych zlokalizowanej na chmurze.

Na rynku pojawia się coraz więcej firm specjalizujących się w rozwiązaniach Business Intelligence real time (w czasie rzeczywistym). Wiele z nich oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb biznesowych modele cenowe. Czy to między innymi spowoduje koniec tradycyjnych narzędzi BI? Odpowiedź nie jest prosta, ale gdy firma zdecyduje, że centralizacja danych może być nieopłacalna, wtedy wygra narzędzie, które jest prostsze i tańsze w implementacji.

Jeśli jesteś gotowy wypróbować technologie przyszłości — dobrze jest zacząć od Power BI i Microsoft Azure.

Power BI jest jednym z wiodących narzędzi na rynku do analizy danych. Dzięki łatwej obsłudze i potężnym możliwościom modelowania danych jesteśmy w stanie szybko odzwierciedlić model biznesowy oraz możemy analizować dane w strukturze wielowymiarowej. W Power BI wykorzystuje się szerokie możliwości Direct Query, które pozwalają na analizę danych z baz transakcyjnych na żywo. Power BI też oferuje wyjątkowe przejście do analiz w czasie rzeczywistym.

Microsoft Azure umożliwia użytkownikom wykorzystanie możliwości usługi Azure Stream Analytics i użycie tych danych w Power BI. Usprawnia to między innymi czas publikacji wniosków.

Stream Analytics i Power BI to eleganckie połączenie do analizy danych w czasie rzeczywistym. Dzięki tym narzędziom informacje w organizacji są przesyłane strumieniowo z usługi Azure Stream Analytics bezpośrednio do analizowania w Power BI. Powyżej opisane narzędzia dają możliwości nie tylko szybkiego przetwarzania danych ale również szerokie możliwości publikacji wniosków. Jednym z najbardziej przyszłościowych sposobów na budowanie rozwiązań analitycznych jest zagnieżdżenie wyników (embedded analytics). Zagnieżdżenie Power BI też nie stanowi wyzwania. Aby skorzystać z tej usługi i dzielić się wbudowanymi dashboardami i raportami, użytkownik musi rozważyć ofertę usług Power BI Embedded albo Power BI Premium. Jest to dodatek do konta Power BI Pro.

Integracja danych za pośrednictwem platformy Azure z usługą Power BI i zagnieżdżenie jej w organizacyjnym systemie mainframe odpowiada większości firm, które chcą wizualnie analizować swoje dane. Azure oferuje magazynowanie danych oparte na chmurze, które zwiększa szybkość, z jaką firma może przetwarzać swoje wewnętrzne oraz zewnętrzne dane i przygotowywać je do wizualizacji. Kombinacja możliwości Azure i Power BI do renderowania interaktywnych dashboardów za pomocą interfejsów REST API i SDK — zmniejsza czas projektowania aplikacji analitycznej. Azure SQL ma wbudowane zabezpieczenia i zaawansowane klastry, które wykraczają daleko poza obecną strukturę wielu firm. Teraz dzięki tej usłudze firma może zabezpieczyć swoje dane w chmurze i rozszerzyć przechowywanie danych do wielkości petabajtów, zmniejszając w ten sposób całkowite koszty utrzymania infrastruktury BI.

Hurtownie danych w przedsiębiorstwach mogą być złożone, a różne zestawy danych mogą znajdować się na wielu serwerach zlokalizowanych w różnych miejscach. Dzięki połączeniu SLA 98,91% Azure HDInsight i Power BI przedsiębiorstwo może mieć pewność, że posiada rozwiązanie BI, które spełni wszelkie wymagania systemowe i będzie skalowalne.

Jednak wdrożenie Power BI i Azure nadal wymagają doświadczonego analityka danych oraz niewielkiego zespołu specjalistów BI, którzy zintegrują, oczyszczą, załadują i przeanalizują wszystkie potrzebne dane. Też nie mało ważnym etapem jest zoptymalizowanie wydajności przetwarzania w celu przyspieszenia działalności procedur.

Na koniec specjaliści BI przedstawią wyciągnięte wnioski biznesowe za pomocą interaktywnych dashboardów.

Planning AI or BI project? Get an Estimate

Get a quick estimate of your AI or BI project within 1 business day. Delivered straight to your inbox.