Według prognoz McKinsey Global Institute (MGI), firmy które chcą nadal być konkurencyjne, rozwijać i skalować swój biznes powinny zainwestować w przedsięwzięcia Data Science. Z tego względu prezesi i dyrektorzy muszą być gotowi na nową rzeczywistość, która niesie ze sobą potrzebę operowania na danych i rozwiązanie problemów biznesowych w oparciu o wnioski, a nie domysły.

Procesy przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków (Data Science) pomagają w strategicznym planowaniu i zapobiegają poniesieniu wcześniej nie zauważalnych kosztów w organizacji. W tej chwili zapewne należałoby zapytać: gdzie możemy zastosować Data Science? Z wykrywaniem wzorców w danych mamy do czynienia tak naprawdę w każdej dziedzinie i branży. Prędzej czy później każda firma, chcąca liczyć się na rynku, stanie przed koniecznością cyfryzacji organizacji. Największą korzyść dla przedsiębiorców będzie stanowić szybkość połączona z informacją o znaczeniu strategicznym, które razem dają niesamowitą szansę zbudowania przewagi konkurencyjnej i być krok dalej od wszystkich.

Poniżej w ramach przykładu są opisane zastosowania analityki zaawansowanej w poszczególnych przypadkach biznesowych:

W branży produkcyjnej korzystając z analizy danych, firmy są w stanie przeanalizować potrzeby i zachowanie klientów. Wyniki tej analizy są kluczowe w zrozumieniu, jakie produkty cieszą się największym popytem na rynku — co w wyniku przekłada się na zwiększenie ilości sprzedanych towarów. Dużą wartość też za sobą niesie prognozowanie sprzedaży oraz optymalizacja łańcuchu dostaw. Firmy za pomocą prognoz oraz odpowiednio wyciągniętych wniosków są w stanie optymalnie alokować zasoby i mieć lepszą kontrolę nad wydatkami.

W logistyce natomiast jest ważne zarządzanie łańcuchami dostaw. Za pomocą algorytmów optymalizacji firmy są w stanie skrócić czas dostawy oraz wybrać optymalną trasę — tym samym zmniejszając koszty operacyjne. Również dostawcy usług transportowych są w stanie przewidzieć zapotrzebowanie na usługi z dużą dokładnością łącząc dane historyczne z informacją o profilach konsumentów i wskaźnikami makroekonomicznymi.

W branży retail najcenniejsze informacje są zawarte w paragonach. Miliony transakcji płynących ze wszystkich sklepów połączone razem dają szerokie spojrzenie w profile klientów. Szybkie przetwarzanie milionów paragonów i wyciągnięte na tej podstawie wnioski pomagają prawidłowo ułożyć produkty w sklepie oraz skomponować odpowiednie koszyki dóbr — co według firmy badawczej Forrester w 80% przypadków powoduje zwiększenie sprzedaży oraz wyższą jakość obsługi klienta.

W marketingu bardzo wartościowe okazuje się analizowanie zachowania użytkowników na stronach internetowych, np. sklepów online. Na podstawie tej informacji możemy stwierdzić jakie są gusty i preferencje klientów. Customer Journey analysis pozwala właśnie na tworzenie coraz doskonalszych systemów rekomendacyjnych które na podstawie tych informacji wskazują w konkretnym czasie konkretne produkty które klienci są skłonni zakupić. Wdrożenie takich systemów pomaga sklepom być bliżej klienta i tym samym napędzić ich biznes.

W instytucjach finansowych kluczowym jest analiza transakcji bankowych i na podstawie wniosków wspomaganie decyzji kredytowych. Również bardzo ważnym jest wykrywanie nadużyć (fraud detection), które dla instytucji finansowych umożliwia zidentyfikowanie najbardziej podejrzane operacje i przekazanie ich do dalszej głębszej analizy. Wypracowane algorytmy wykrywają nielegalne transakcje, które bardzo trudno byłoby wykryć pracownikom ręcznie.

Tak naprawdę w przypadku prawie każdego biznesu niezwykle istotna jest analiza danych sprzedażowych — co na przykład pozwala na przewidywanie trendów albo na profilowanie swoich klientów. Wnioski uzyskane z tego typu analiz pozwalają na podejmowanie decyzji mających olbrzymi wpływ na planowanie strategiczne firmy. Równolegle, analizy pomagają nadążać za dynamicznie zmieniającym się rynkiem przez dokładne zrozumienie potrzeb swoich klientów i monitorowanie ich zainteresowań.

Widzisz duży potencjał wykorzystania rozwiązań Data Science w swoim biznesie? Zobacz artykuł który pomoże Ci skutecznie je zrealizować.

Planning AI or BI project? Get an Estimate

Get a quick estimate of your AI or BI project within 1 business day. Delivered straight to your inbox.