Wcześniej pisaliśmy o tym dlaczego warto rozważyć Power BI jako narzędzie Business Intelligence w Twojej organizacji. Teraz opiszemy powody dlaczego Power BI jest jest najlepszym narzędziem dla biznesu!

Oto poniżej 9 powodów, dla których PowerBI będzie przydatny w twojej organizacji.

1) Interaktywne wizualizacje i prosta obsługa

Power BI niesie wielką wartość dzięki niesamowitym wizualizacjom i interaktywnym pulpitom nawigacyjnym, które zapewniają skonsolidowany podgląd wydajności Twojej firmy. Dla analityka w sercu, Power BI Desktop zapewnia swobodne płótno do nawigacji metodą “drag and drop”, bardzo obszerną bibliotekę interaktywnych wizualizacji, prostego tworzenia raportów i szybkiego publikowania w usłudze Power BI. Ponieważ Microsoft Power BI jest częścią pakietu produktów biznesowych firmy Microsoft, użytkownikom oferuje się ścisłą integrację z innymi popularnymi narzędziami biznesowymi firmy Microsoft, takimi jak Microsoft Excel, Azure i SQL Server.

2) Nieograniczony dostęp do danych lokalnych i danych w chmurze

Power BI przechowuje wszystkie informacje lokalne i dane w chmurze w jednej scentralizowanej lokalizacji, do której można uzyskać dostęp w dowolnym czasie i miejscu. Możesz także wykorzystać wstępnie wbudowane łącza, aby usprawnić import danych z takich rozwiązań jak Marketo, Salesforce, Google Analytics i wielu innych.

3) Natychmiastowy dostęp do raportów

Power BI umożliwia udostępnianie pulpitów i raportów odpowiednim osobom, w dowolnym miejscu na świecie. System zapewnia także elastyczność, ponieważ współpracuje z wiodącymi systemami operacyjnymi — Windows, iOS i Android. Alerty powiadomią Cię o wszelkich aktualizacjach lub zmianach w danych, dzięki czemu będziesz mógł natychmiast przeanalizować najważniejsze KPI i podjąć działania strategiczne.

4) Nieograniczona integracja i możliwość osadzenia w aplikacji trzeciej

Twórcy Microsoft Power BI zapewnili, że ich system można osadzić w dowolnym ekosystemie oprogramowania. Dowodem na to są liczne połączenia z popularnymi oprogramowaniami firm trzecich i narzędziami Microsoft. Jak wspomnieliśmy wcześniej, Microsoft nieustannie pracuje nad rozszerzeniem łączności tego systemu, umożliwiając użytkownikom importowanie jeszcze większej liczby baz i źródeł danych.

5) Bezpieczne udostępnianie raportów

Dzięki usłudze Microsoft Power BI użytkownicy mogą publikować swoje raporty i wizualizacje bezpośrednio w Internecie i wysyłać je w wiadomościach mailowych, dzięki czemu mogą one być dostępne dla każdej zainteresowanej osoby. Dostęp do raportów można ograniczyć dla poszczególnej osoby, nawet jeden raport może być dostępny dla wszystkich osób w organizacji ale prezentowane dane można ograniczyć dla poszczególnej grupy osób. Na przykład sprzedawcy z Krakowa mają dostęp wyłącznie do danych dotyczących sprzedaży w Krakowie, natomiast CEO firmy ma dostęp do sprzedaży w całym kraju.

Zobacz przykładowy raport PowerBI

6) Doskonałe możliwości modelowania danych

Modelowanie danych to jedna z funkcji, która jest używana do łączenia wielu źródeł danych w narzędziu BI przy użyciu relacji. Relacja określa, w jaki sposób źródła danych są ze sobą połączone i na podstawie tych danych można tworzyć wartościowe wizualizacje. Dzięki funkcji modelowania danych można tworzyć niestandardowe obliczenia na istniejących tabelach, a wyniki tych obliczeń można bezpośrednio przedstawiać w wizualizacjach Power BI.

7) Więcej źródeł danych

Power BI może połączyć się z 60 popularnymi rozwiązaniami, które firmy obecnie często używają, na przykład Spark, Hadoop, SAP. Użytkownicy nie muszą modelować danych w swoich systemach źródłowych, dane mogą być zintegrowane bezpośrednio za pomocą silnika Power BI. System jest również kompatybilny z wiodącymi systemami operacyjnymi — Windows, iOS i Android.

8) Nie jest potrzebna wiedza programistyczna do analiz ad hoc

Dla analityków wykonujących często analizy ad hoc, Power BI może ułatwić codzienną pracę. Prosta analiza danych, szybkie i dynamiczne kalkulacje oraz bardzo szerokie możliwości wizualizacyjne pozwolą na zaoszczędzenie czasu podczas wykonywania analiz ad hoc.

9) Dostęp do solidnej bazy materiałów edukacyjnych

Microsoft ma rozpoznawalny i intuicyjny interfejs, który nie wymaga dużo czasu, aby się w nim zaadoptować. Dla użytkowników została zbudowana bardzo mocna baza wiedzy. Poradniki, wideo, prezentacje i blogi są dostępne dla nowych użytkowników, aby zmaksymalizować potencjał narzędzia i znaleźć szybkie rozwiązania problemów samodzielnie. Nie zapominajmy również o milionie użytkowników w społeczności Microsoft, w której użytkownicy wymieniają się doświadczeniami i szukają odpowiedzi na swoje pytania.

Planning AI or BI project? Get an Estimate

Get a quick estimate of your AI or BI project within 1 business day. Delivered straight to your inbox.