Project Manager

Firma Addepto, specjalizująca się w dostarczaniu usług w zakresie Business Intelligence i Data Science szuka zorganizowanej osoby na stanowisko “Project Manager”

ZADANIA:

– Zarządzanie realizacją projektu i całym cyklem jego trwania

– Monitorowanie kluczowych parametrów projektu

– Definiowanie zadań do wykonania w ramach projektu

– Komunikacja i utrzymywanie relacji z klientami

– Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem w realizowanych projektach oraz rozwiązywanie pojawiających się problemów

– Wsparcie zespołu w zakresie architektury rozwiązań IT

– Przygotowanie, prezentacja i raportowanie sprawozdania z projektu

WYMAGANIA:

– Doświadczenie w zarządzaniu projektami IT i kierowaniu zespołem

– Umiejętność określania kierunków rozwoju systemów i poszukiwania skutecznych rozwiązań

– Umiejętność dobrej samoorganizacji i zarządzania zespołem

– Dobra znajomość metodologii projektu Waterfall i Agile potwierdzona certyfikatami takimi jak PMP, PRINCE2 lub Agile

– Znajomość zagadnień związanych z Artificial Intelligence oraz Business Intelligence

– Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B2 – praca w środowisku międzynarodowym)

CO OFERUJEMY:

– Pracę w zespole utalentowanych specjalistów z zakresu Machine Learning i Big Data

– Projekty dla międzynarodowych firm z różnorodnych branż (Banking, E-Commerce, Gaming, Airlines, MarTech, Retail, Manufacturing)

– Rozwój umiejętności z wykorzystaniem najlepszych technologii w dziedzinie Machine Learning i Big Data

– Różnorodne projekty i bardzo rozwijającą oraz wymagająca pracę Machine Learning

– Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej

– Budżet rozwojowy (dofinansujemy kursy potrzebne do osiągnięcia Twoich celów zawodowych)

– Każdą formę zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie

CZEKAMY NA TWOJE CV NA:  hr@addepto.com